Binnenkort zal het Dorpshuis Ezinge een groot aantal belangrijke veranderingen ondergaan om zowel het gebouw als de vereniging klaar te stomen voor wat de toekomst brengen zal.

 

Het bestuur van de Vereniging Dorpshuis Ezinge, eigenaar van het gebouw, kan hiervoor nog aardig wat versterking gebruiken, vooral van mensen met expertise op een aantal belangrijke gebieden.

 

Onze kernwoorden: sociaal, gemeenschap, welzijn, maatschappelijke ondersteuning en huiskamer van het dorp.

 

Wij zoeken mensen met een warm hart voor sociale ontmoetingsplaatsen, met passie om de functie van het Dorpshuis Ezinge uit te breiden naar Huis voor het Dorp waar ruimte is voor activiteiten die de gemeenschap in de breedste zin des woord ten goede komen.

 

Vacature bestuurslid met portefeuille bouw en onderhoud

Wat ga je doen?

 • samen met het bestuur beleid bepalen ten aanzien van verbouw en aanpassing van het gebouw
 • aansturen, coördineren en uitvoeren van alle soorten onderhoud- en beheerwerkzaamheden
 • onderhouden van goede contacten met het technische team en aannemers/leveranciers
 • samen met het technische team oplossen van technische problemen
 • registreren en rapporteren van onderhoudskundige zaken
 • planning en uitvoering van aanpassingen van het gebouw
 • samenwerken en overleg voeren met andere bestuursleden en vrijwilligers
 • samen met het bestuur bepalen en uitvoeren van vrijwilligersbeleid

Wat vragen wij?

 • Bouwkundig inzicht
 • Nauwkeurig en betrouwbaar
 • Ervaring in het leiden van technische en bouwkundige projecten
 • Brede technische ervaring en kennis van bouw
 • Inzicht in en ervaring met investeringsplannen
 • Kunnen samenwerken in een team
 • Gemiddeld 4 uur per week beschikbaar

Vacature bestuurslid met portefeuille communicatie

Wat ga je doen?

 • samen met het bestuur beleid bepalen ten aanzien van communicatie
 • bijhouden website, Facebook, Instagram,Twitter
 • opstellen van flyers en posters indien gewenst
 • verzorgen van de maandelijkse mailing met o.a. filmnieuws
 • samenwerken en overleg voeren met andere bestuursleden en vrijwilligers
 • samen met het bestuur bepalen en uitvoeren van vrijwilligersbeleid

Wat vragen wij?

 • Inzicht en vooral handigheid in het gebruik van de thans gangbare methoden van communicatie zoals Facebook, Instagram en Twitter
 • Nauwkeurig en betrouwbaarKunnen samenwerken in een team
 • Gemiddeld 4 uur per week beschikbaar

Vacature bestuurslid met portefeuille financiën

Wat ga je doen?

 • samen met de penningmeester het financiële beleid van de vereniging zoals vastgesteld door het bestuur leiden
 • uitvoeren van administratieve werkzaamheden en het opstellen en bewaken van de jaarlijkse begroting en jaarrekening van de vereniging
 • aanvragen van subsidies
 • meedenken bij het ontwikkelen van beleid en richting geven aan de koers van de vereniging
 • ondersteunen van de werkgroepen bij het voeren van de kostenadministratie
 • samenwerken en overleg voeren met andere bestuursleden en vrijwilligers
 • samen met de rest van het bestuur bepalen en uitvoeren van vrijwilligersbeleid

Wat vragen wij?

 • Financieel en cijfermatig inzicht
 • Nauwkeurig en betrouwbaar
 • Ervaring met het voeren van een boekhouding voor een vereniging met onroerend goed
 • Kunnen samenwerken in een team
 • Gemiddeld 4 uur per week beschikbaar

Vacature bestuurslid met portefeuille secretariaat

Wat ga je doen?

 • samen met de secretaris zorgen voor een efficiënt lopend secretariaat.
 • samen met het bestuur het beleid van de vereniging formuleren en uitvoeren.
 • deelnemen aan bestuursvergaderingen, notuleren en verzorgen van de actiepuntenlijst.
 • organiseren van de algemene ledenvergadering, notuleren en verzorgen van de actiepuntenlijst.
 • verspreiden van de notulen en de actielijst onder de deelnemers aan vergaderingen.
 • in overleg met secretaris en voorzitter vaststellen van de agenda en versturen van de uitnodigingen voor vergaderingen
 • verwerken van correspondentie
 • verzorgen van de administratie en correspondentie van het bestuur
 • samen met de penningmeester en bestuurslid financiën zorg dragen voor de ledenadministratie
 • is samen met de secretaris het eerste aanspreekpunt voor de vereniging voor externen
 • bijhouden van het archief
 • samenwerken en overleg voeren met andere bestuursleden en vrijwilligers
 • samen met het bestuur bepalen en uitvoeren van vrijwilligersbeleid

Wat vragen wij?

 • ·         Administratief inzicht
 • ·         Nauwkeurig en betrouwbaar
 • ·         Ervaring met het voeren van de administratie voor een vereniging
 • ·         Kunnen samenwerken in een team
 • ·         Gemiddeld 4 uur per week beschikbaar

 Maar waarom zou je dit doen?

 • Je mag mee denken en meebeslissen over de vereniging
 • Je kan veel leren op gebied van besturen, overleg en samenwerking.
 • De toekomst van Dorpshuis Ezinge gaat nu bepaald worden en daar kan jij over meebeslissen.
 • Je levert een actieve bijdrage aan de leefbaarheid en het welzijn van Ezinge en omgeving.

Heb je nog vragen?

Neem dan contact op met 1 van de bestuursleden.

 

Wil je je gelijk aanmelden? Stuur dan een mailtje met daarin je achtergrond en voor welke functie je interesse hebt.