Nieuws


ATTENTIE

De geplande ALV van de Vereniging Dorpshuis Ezinge kan helaas niet doorgaan.

Binnenkort worden de vergaderstukken waarover de leden een besluit moeten nemen op deze website gepubliceerd.

Het is nog steeds mogelijk, onder de beperkende voorwaarden die door de overheid zijn gesteld,

het Dorpshuis te gebruiken.

 

Informeer naar de mogelijkheden!

 

De eerstvolgende filmavond staat gepland op vrijdag 30 oktober. Nadere informatie volgt binnenkort

 

Bestuur Dorpshuis

Lidmaatschap Dorpshuis Ezinge 2020.

 

Wilt u de Vereniging Dorpshuis Ezinge steunen? Dan kunt u lid worden (of blijven) door de lidmaatschapsbijdrage voor 2020 (5,00 voor 1 persoon of 10,00 voor gezin) te betalen op rekeningnummer NL56 RABO 0318 2050 25

t.n.v. Vereniging Dorpshuis Ezinge, onder vermelding van uw adres.

U kunt ook onderstaande QR-code scannen met uw telefoon en de bijdrage overmaken.


AED

Wij hopen dat het apparaat voor niets is aangeschaft maar sinds vorig jaar hangt er buiten bij de voordeur van het dorpshuis een AED.

 

De AED is gesponsord door Dorpsbelangen Ezinge. Daarvoor zijn wij deze uiteraard zeer erkentelijk.

 

 De andere AED's in Ezinge hangen bij de huisartsenpost aan de Haven en bij de tennisbaan aan de Notweg


Vacatures bestuurslid

Dorpshuis Ezinge is op zoek naar enthousiaste, kundige mensen om de volgende fase van de ontwikkeling van het Dorpshuis vorm te geven en te begeleiden.

Voor meer info: klik hier


Maxima Westerkwartier

Marktplein 3 Grootegast

www.kledingbankmaxima.nl

            

Dorpshuis Ezinge wordt inleverstation voor kledingbank in Middagland.

 

In de gemeente Westerkwartier bestaat sinds 14 oktober 2019 een kledingbank Maxima. Dit is de 7e in de provincie Groningen, na Sappemeer, Veendam, Groningen, Delfzijl, Winschoten en Winsum. Kledingbank Maxima zorgt ervoor dat mensen met een kleine beurs netjes gekleed kunnen gaan. Het is een modewinkel zonder kassa, waar mensen kunnen winkelen met een klantenkaart. Een klantenkaart kan iemand krijgen op verwijzing; als je inkomen onder de norm valt van 120% van de bijstand.

De winkelvoorraad krijgt Maxima door kleding in te zamelen, overtollige winkelvoorraden maar vooral ook goede gebruikte kleding van particulieren. Goede kleding komt zo niet op de afvalberg terecht, maar krijgt een tweede leven. Zo bereiken we hopelijk twee doelen in een klap.

Om het inzamelen zo gemakkelijk mogelijk te maken, hebben we een netwerk van inzameladressen op gezet. Tot ons genoegen wil ook dorpshuis Ezinge die functie ook op zich nemen. U kunt uw overtollige kleding hier dus afgeven. 

 

Maxima is blij met kleding en schoenen in alle maten voor kinderen, jongeren, mannen en vrouwen.

 

Afleveren op woensdagen van 10 – 13.00 uur bij dorpshuis Ezinge of bel : 0594 621358

 

Natuurlijk bent u ook altijd in Grootegast bij de winkel welkom met uw kleding.

Spreekt het concept Maxima u aan dan bent u meer dan welkom om als vrijwilliger actief mee te doen. 

Als u tot de doelgroep behoort wordt u verzocht contact op te nemen met de winkel in Grootegast.

Tel.    06 3975 2725

Mail: westerkwartier@kledingbankmaxima.nl 

 


Bezoek van Provincie en Gemeente

Op 6 november aanstaande gaan we ambtenaren van gemeente Westerkwartier en loket Leefbaarheid van provincie bijpraten over de revitaliseringsplannen dorpshuis Ezinge. 

Op verzoek van provincie organiseert gemeente Westerkwartier een rondrit langs een aantal projecten die subsidie hebben aangevraagd. 

Natuurlijk willen we deze kans benutten en doen graag mee aan hun programma!

UPDATE:

Afgelopen woensdag 6 november waren bijna 25 ambtenaren van gemeente Westerkwartier en Provincie op bezoek in het Dorpshuis om te horen in welk stadium we zitten met de verbouwplannen.  

Verder waren aanwezig dorpsbelangen, vrijwiligers en dorpsbewoners.  

Dorpencoördinator Rita Hulst had bijvoorbaat al aangegeven dat een scherp tijdschema werd gehanteerd.

Onder het genot van bakje koffie met Ezinger beukje werd iedereen via een powerpoint presentatie op de hoogte gebracht door Ietse Pestoor.  

Hierna heeft Michel Spekreijse, die het bestuur ondersteunt met deze revitalisatie plannen, verschillende planningen doorgenomen en daarna was er nog tijd voor een vragen rondje.   

  


 

Geef KLEUR aan het  Dorpshuis Ezinge

 

SAMEN WILLEN WIJ HET HUIS VAN HET DORP VERDER

INKLEUREN

 

Beste bewoner van Ezinge,

 

Kon u afgelopen zaterdag niet komen?

Geen probleem!

Wilt u ons nog helpen met frisse ideeën voor het dorpshuis stuur dan een mailtje naar info@dorpshuisezinge.nl.

Onder aan dit artikel staat een serie vragen waar wij graag antwoord op hebben..

 

 

 

Er gaat de komende tijd het één en ander veranderen in ons dorp.Vanaf 1 januari 2019 vallen we onder de nieuwe gemeente Westerkwartier. De gemeente komt daarmee verder van ons af te staan. Om in de toekomst op onze manier te kunnen blijven leven in Ezinge maken we nu een plan om het dorpshuis te verduurzamen. Vereniging Groninger Dorpen helpt ons met dit plan, zodat we financiering kunnen aanvragen.

 

We willen graag samen met alle bewoners dit plan verder bedenken en inkleuren. 23 mei hebben we met de dorpshuisleden gesproken op de algemene ledenvergadering. Daar kwamen goede ideeën uit.

 

We gaan verder op: Zaterdag 16 juni van 11:00 - 15:00 uur in het dorpshuis

 

Dan starten we met de ideeëndag. Iedereen kan binnenlopen om mee te denken, te kleuren, te knutselen, of gewoon ff kijken en luisteren. We hebben soep met brood, een overlegtafel, en een ideeënwand. We verloten onder de deelnemers een BBQ pakket.

Kom langs, denk mee en maak kans op de BBQ! Prijsuitreiking om 15:00 uur.

 

Om je alvast op weg te helpen hieronder wat vragen:

Waar zou jij het dorpshuis voor willen gebruiken?

Hoe vaak kom je er dan?

Als alles zou kunnen, wat is dan je grootste droom voor het dorpshuis?

Wat mis je nu?

Waar heb je behoefte aan?

Wat zou je willen veranderen?

Welke bijdrage zou je zelf willen leveren?

Wat mag er absoluut niet verloren gaan?

Waarom niet?

Welke kansen zie je?

Zie je dingen die beter kunnen, nu en straks?

 

Wij hopen je zaterdag te zien!

Hartelijke groet van het Dorpshuis Ezinge.

 

Dit project is mogelijk gemaakt door: