Nieuws


 november 2021

Attentie - Werk in uitvoering!

 

Sinds september 2021 zijn we bezig met een grote verbouwing van het dorpshuis. Deze wordt omgebouwd tot HUIS voor het DORP Ezinge. Het vernieuwde dorpshuis wordt een multifunctionele accommodatie (MFA) met de volgende faciliteiten:

  • een Huiskamer voor het dorp: aan de voorkant (waar tot nu toe de peuterspeelzaal zat) wordt een gezellige dorpshuiskamer gecreëerd.
  • een kinderdagverblijf: aan de grote zaal (waar nu de bar en keuken zit) wordt een nieuw kinderdagverblijf gebouwd. Martine van Kinderopvang Plezierwier biedt hier opvang voor kinderen van 0-4 jaar.
  • een eigen plek voor de jeugd: naast het kinderdagverblijf krijgt de jeugd een eigen ruimte
  • een verbeterde/gemoderniseerde 'Grote zaal' met toneel.
  • tussen de Huiskamer en de Grote zaal komt een bar/keuken

Kortom een grote verbouwing waar we wel wat hulp bij kunnen gebruiken. Wil je ook meehelpen? Stuur een berichtje via de website, dan nemen we contact met je op.

 

Wil je de verbouwing volgen? Kijk op ons blog voor de voortgang in foto's en toelichting!

 

De verbouwing wordt mede mogelijk gemaakt door:

- Elk Dorp een Duurzaam Dak/Nam leefbaarheid en duurzaamheid programma

- Provincie Groningen

- Gemeente Westerkwartier

- Gemeente Winsum (nu gemeente Het Hogeland)

- Nationaal Programma Groningen/Impulsloket

- Oranjefonds

- H.S. Kammingafonds

- VSB-fonds Mens & Maatschappij

- Loket Leefbaarheid

Hoofdaannemer uitvoering werkzaamheden: Bouwbedrijf De Boer uit Groningen

 

 


 

Lidmaatschap Dorpshuis Ezinge 

 

Wil je de Vereniging Dorpshuis Ezinge steunen? Dan kun je lid worden (of blijven) door de lidmaatschapsbijdrage voor (€ 5,00 voor 1 persoon of € 10,00 voor gezin) over te maken op rekeningnummer NL56 RABO 0318 2050 25 t.n.v. Vereniging Dorpshuis Ezinge, onder vermelding van jouw adres. Je kunt ook onderstaande QR-code scannen met je telefoon en de bijdrage overmaken.

 


AED

 

Bij de voordeur van het dorpshuis hangt een AED. Deze is gesponsord door Dorpsbelangen Ezinge. Waarvoor onze dank!

 

Er zijn nog meer AED's in Ezinge. Deze hangen nu op de volgende drie plaatsen:

  • bij de huisartsenpost aan de Haven
  • bij de tennisbaan aan de Notweg
  • bij de voordeur van het dorpshuis

Maxima Westerkwartier

Marktplein 3 Grootegast

www.kledingbankmaxima.nl

            

Dorpshuis Ezinge wordt inleverstation voor kledingbank in Middagland.

 

In de gemeente Westerkwartier bestaat sinds 14 oktober 2019 een kledingbank Maxima. Dit is de 7e in de provincie Groningen, na Sappemeer, Veendam, Groningen, Delfzijl, Winschoten en Winsum. Kledingbank Maxima zorgt ervoor dat mensen met een kleine beurs netjes gekleed kunnen gaan. Het is een modewinkel zonder kassa, waar mensen kunnen winkelen met een klantenkaart. Een klantenkaart kan iemand krijgen op verwijzing; als je inkomen onder de norm valt van 120% van de bijstand.

De winkelvoorraad krijgt Maxima door kleding in te zamelen, overtollige winkelvoorraden maar vooral ook goede gebruikte kleding van particulieren. Goede kleding komt zo niet op de afvalberg terecht, maar krijgt een tweede leven. Zo bereiken we hopelijk twee doelen in een klap.

Om het inzamelen zo gemakkelijk mogelijk te maken, hebben we een netwerk van inzameladressen op gezet. Tot ons genoegen wil ook dorpshuis Ezinge die functie ook op zich nemen. U kunt uw overtollige kleding hier dus afgeven. 

 

Maxima is blij met kleding en schoenen in alle maten voor kinderen, jongeren, mannen en vrouwen.

 

Afleveren op woensdagen van 10 – 13.00 uur bij dorpshuis Ezinge of bel : 0594 621358

 

Natuurlijk bent u ook altijd in Grootegast bij de winkel welkom met uw kleding.

Spreekt het concept Maxima u aan dan bent u meer dan welkom om als vrijwilliger actief mee te doen. 

Als u tot de doelgroep behoort wordt u verzocht contact op te nemen met de winkel in Grootegast.

Tel.    06 3975 2725

Mail: westerkwartier@kledingbankmaxima.nl 

 


Bezoek van Provincie en Gemeente

Op 6 november aanstaande gaan we ambtenaren van gemeente Westerkwartier en loket Leefbaarheid van provincie bijpraten over de revitaliseringsplannen dorpshuis Ezinge. 

Op verzoek van provincie organiseert gemeente Westerkwartier een rondrit langs een aantal projecten die subsidie hebben aangevraagd. 

Natuurlijk willen we deze kans benutten en doen graag mee aan hun programma!

UPDATE:

Afgelopen woensdag 6 november waren bijna 25 ambtenaren van gemeente Westerkwartier en Provincie op bezoek in het Dorpshuis om te horen in welk stadium we zitten met de verbouwplannen.  

Verder waren aanwezig dorpsbelangen, vrijwiligers en dorpsbewoners.  

Dorpencoördinator Rita Hulst had bijvoorbaat al aangegeven dat een scherp tijdschema werd gehanteerd.

Onder het genot van bakje koffie met Ezinger beukje werd iedereen via een powerpoint presentatie op de hoogte gebracht door Ietse Pestoor.  

Hierna heeft Michel Spekreijse, die het bestuur ondersteunt met deze revitalisatie plannen, verschillende planningen doorgenomen en daarna was er nog tijd voor een vragen rondje.