Nieuws


 oktober 2022

Voortgang verbouwing 

 

Sinds september 2021 zijn we bezig met een grote verbouwing van het dorpshuis. Deze is wordt omgebouwd tot HUIS voor het DORP Ezinge. Het vernieuwde dorpshuis is, na afronding van de verbouwing, een multifunctionele accommodatie (MFA) met de volgende faciliteiten:

  • een Huiskamer voor het dorp: aan de voorkant (waar de peuterspeelzaal zat) wordt een gezellige dorpshuiskamer gecreëerd.
  • een kinderdagverblijf: aan de grote zaal (waar de bar en keuken zat) is een kinderdagverblijf/peuteropvang gebouwd. Martine van Kinderopvang Plezierwier biedt hier opvang voor kinderen van 0-4 jaar.
  • een eigen plek voor de jeugd: naast het kinderdagverblijf heeft de jeugd een eigen ruimte
  • een verbeterde/gemoderniseerde 'Grote zaal' met toneel.
  • tussen de Huiskamer en de Grote zaal is een bar/keuken gerealiseerd
  • duurzaam: er liggen inmiddels zonnepanelen op het dak en er zal een warmtepomp worden geïnstalleerd.
  • met respect voor de originele bouw is een nieuwe 'oude' voordeur geplaatst aan de voorkant (straatkant) van het pand.

We zijn nog niet helemaal klaar, maar wel al een heel eind. Wil je zien hoe de verbouwing eruit zag? Kijk op ons blog voor de voortgang in foto's en toelichting!

 

Ondanks dat nog niet alles klaar is, is het wel weer mogelijk om de zalen te huren. Informeer bij ons naar de mogelijkheden en aantrekkelijke tarieven. We gaan graag met je in overleg om te bespreken welke mogelijkheden er zijn.

 

De verbouwing wordt mede mogelijk gemaakt door:

- Elk Dorp een Duurzaam Dak/Nam leefbaarheid en duurzaamheid programma

- Provincie Groningen

- Gemeente Westerkwartier

- Gemeente Winsum (nu gemeente Het Hogeland)

- Nationaal Programma Groningen/Impulsloket

- Oranjefonds

- H.S. Kammingafonds

- VSB-fonds Mens & Maatschappij

- Loket Leefbaarheid

Hoofdaannemer uitvoering werkzaamheden: Bouwbedrijf De Boer uit Groningen

 

& alle vrijwilligers die er uren in hebben gestoken: verven, klussen, schoonmaken, enz. Zonder jullie hulp hadden we het nooit voor elkaar gekregen!

 

 


 

Lidmaatschap Dorpshuis Ezinge 

 

Wil je de Vereniging Dorpshuis Ezinge steunen? Dan kun je lid worden (of blijven) door de lidmaatschapsbijdrage voor (€ 5,00 voor 1 persoon of € 10,00 voor gezin) over te maken op rekeningnummer NL56 RABO 0318 2050 25 t.n.v. Vereniging Dorpshuis Ezinge, onder vermelding van jouw adres. Je kunt ook onderstaande QR-code scannen met je telefoon en de bijdrage overmaken.

 

Extra steun is altijd welkom! We sparen momenteel voor nieuwe stoelen die passen bij de moderne uitstraling van het dorpshuis.


AED

 

Bij de voordeur van het dorpshuis hangt een AED. Deze is gesponsord door Dorpsbelangen Ezinge. Waarvoor onze dank!

 

Er zijn nog meer AED's in Ezinge. Deze hangen nu op de volgende drie plaatsen:

  • bij de huisartsenpost aan de Haven
  • bij de tennisbaan aan de Notweg
  • bij de voordeur van het dorpshuis